TUOTTEET JA PALVELUT

 

YRITYSVERKOSTOT
• Rakentaminen
• Ylläpito
• Purkaminen
TUOTANNON KEHITYS
• Kone- ja metallitekniikka
• Kunnossapito
• Tuotannon- ja materiaalinohjaus
• Päätöksenteon tukisysteemi tuotantotaloudessa
 
LAATU- JA YMPÄRISTÖJOHTAMINEN
• Laatu- ja ympäristöjärjestelmien kehitys
• Kunnossapidon laatu

TURVALLISUUSJOHTAMINEN
• Turvallisuustason määritys
• Perehdyttäminen & Työnopastus
• Riskienhallinta & Vakuuttaminen
• Työsuojelu

MUUTOSTURVA- JA TYÖELÄMÄVALMENNUS


 

PROJEKTIT
• Projektitekniikka


 

TEOLLISOIKEUDET
• Liiketoiminnan tukena
• Keksintöjen ja ideoiden arviointi sekä tuotteistaminen
• Innovaatiotoiminta
 
YRITYSVALMENNUS
• Yrittäjäkurssit
• Johtaminen
• Teknologian johtamisen menetelmät
• Riskienhallinta ja vakuutukset
 

TUOTEKEHITYS

TUOTTAVUUS

PALKKAUS

 

TYÖTURVALLISUUSKORTTI
• TraFin hyväksymä eli soveltuu kuorma- ja linja-autonkuljettajien täydennyskoulutukseen
 
TULITYÖKORTTIKOULUTUKSET

 
PELASTUSSUUNNITELMIEN LAADINTA

 

TIETURVAKORTTI 1 JA 2

* TraFin hyväksymä Tieturva 1 koulutus eli soveltuu kuorma- ja linja-autonkuljettajien täydennyskoulutukseen
 

SÄHKÖTURVALLISUUSKORTTI
(SFS 6002)